Start image

PA1: Formulering av en fördjupad och gemensam problembild

Inom denna programaktivitet utarbetar planeringspraktiker och forskare en gemensam fördjupad problembild. UtifrÄn problembilden tas sedan en mÄlbild med specifika förbÀttringsmöjligheter fram.

Huvudsakliga frÄgestÀllningar inom programaktiviteten Àr:
Vilka Ă€r svĂ„righeterna och hindren för en stad som vill


 bli betydligt cykelvÀnligare?
 öka cykelandelen?

Kunskapen ska bidra till att vÄra individuella projekt har rÀtt fokus och att det leder till effektivare insatser och bÀttre produkter för cykelplanering.


PM om genomförandeproblem och utmaningar

Denna korta rapport försöker ge en introduktion till litteratur som behandlar planerings- och genomförandeproblem inom cykeltrafikomrÄdet. MÄlet Àr dels att ge ett avstamp för vidare analys inom omrÄdet, dels att Äterge ett balanserat urval av befintlig kunskap.

I rapporten kan du bl.a. lÀsa att tidigare europeisk forskning kommit fram till att en positiv hÄllning till att öka gÄng- och cykeltrafiken ofta och nÀstan helt automatiskt i samhÀllet förknippas med en negativ anti-bil eller t. o. m. anti-teknologi-instÀllning. Detta Àr, om det fortsatt stÀmmer,nÄgot som försvÄrar för de som har som arbetsuppgift att genomföra cykelplanering. Studier tyder ocksÄ pÄ att sÄ fortsatt Àr fallet i Sverige, bl.a. dÄ nÀstan hÀlften av svarspersonerna i myndigheter helt utan eller med delvis inaktuella cykelplaneringsdokument angav att den egna organisationens trafikplaneringskultur Àr ett betydande eller mycket betydande problem som försvÄrar eller förhindrar utarbetande av förslag till och genomförande av förbÀttringar för medborgares cykelresor.

Rapporten presenterades pÄ Nationella planeringsrÄdet för cykelfrÄgors möte i september 2011. 5 sidor.

Ladda hem.