Start image

PA3: Presentationer, seminarier och workshops

För att se till att projektet bygger vidare pÄ den senaste forskningen, för att garantera hög kvalitet och anvÀndbarhet samt för att sprida projektets resultat kommer ett flertal presentationer, seminarier och workshops att anordnas, i och utanför Sverige.

Programmet i sin helhet kommer att presenteras vid konferenser bÄde i och utanför Sverige. Delprojektens resultat sprids pÄ seminarier och publiceras allt eftersom de blir fÀrdiga, se menyn publikationer.