Tema C: Cykelinfrastruktur

DP9: Datorstödd metod för att beskriva cykelinfrastrukturens kvalitet

Detta delprojekt korsbefruktar resultaten frÄn tidigare synteser (delprojekt 5 och 8) om planerarnas krav pÄ planeringsverktyg respektive vilka egenskaper i gatumiljön som har störst betydelse för cyklister. Delprojektet utvecklar inventeringsmallar/ instruktioner för inventering av ett urval av de viktigaste egenskaperna som cyklister vÀrderar och som pÄverkar deras transportkvalitet. Vi utvÀrderar sedan dels kostnaden för att samla in dessa attribut med olika metoder (i fÀlt, genom skrivbordsinventering med hjÀlp av flygfoto, etc.) dels noggrannheten med olika tillvÀgagÄngssÀtt. Delprojektet drar sedan slutsatser om kostnadseffektiva sÀtt att redovisa cykelinfrastrukturens befintliga standard ur ett antal olika perspektiv (framkomlighet, trygghet etc.).

Kontakt: Dr Pelle Envall, CyCity

DP10. Planerings- och uppföljningssystem för drift och underhÄll

Detta delprojekt ska utreda hur det datorstödda cykelplaneringsverktyget kan utökas till att ocksÄ omfatta cykelvÀgarnas tillstÄnd (relaterat till drift och underhÄll) och inte enbart utformnings- och trafikrelaterade attribut. Syftet Àr dels att sÀkerstÀlla att drift- och underhÄllsaspekten beaktas redan i planeringsskedet, dels att anvÀnda kunskapen om cyklisters vÀrderingar vid planering och prioritering av drift- och underhÄllsÄtgÀrder. Projektet drar nytta av tidigare studier och kompletteras med intervjuer med drift- och underhÄllsansvariga.

Kontakt: Dr Anna Niska, VTI

DP11: KvalitetssÀkring och vidareutveckling av cykelreseplanerare

Detta delprojekt syftar till att verifiera och utveckla befintliga reseplanerare för cykel tillgÀngliga pÄ Internet. Delprojektet utgÄr frÄn resultaten om ruttval mm frÄn delprojekt 6-8 för att hitta sÄdana kriterier för ruttval som i bÀsta möjliga grad stÀmmer överens med rutter som cyklisterna vÀljer i verkligheten. Delprojektets mÄl Àr att utforma nya/ reviderade algoritmer som bÀttre stÀmmer med de krav som cyklisterna stÀller pÄ olika ruttegenskaper.

Kontakt: Leonid Engelson, WSP (numera Trafikverket) och Dr Pelle Envall, CyCity

DP12: Nya elfordon, nya planeringsförutsÀttningar?

Inom delprojekt 12 analyseras vilka konsekvenser en ökad andel elcyklar och andra, snabba cykeltyper har och vilka krav detta i sin tur stÀller pÄ cykelplaneringen. Syftet Àr att bidra med kunskap för att sÀkerstÀlla att cykelplaneringen redan frÄn början Àr anpassad till en ökande andel elcyklar etc.

Kontakt: Michael Koucky, Koucky och Partners AB